communication

 1. İsim, İnsan Kaynakları iletişim
 2. İsim, İletişim iletişim
 3. İsim, İletişim haberleşme
 4. İsim, İletişim komünikasyon
 5. İsim, İletişim muhabere (outdated)
 6. İsim iletişim, ulaşım, (haber) ulaştırma, nakil, münakalât.
  All communication with France was stopped when
  the enemy gained control of the sea.
 7. İsim bağlantı, irtibat, temas.
 8. İsim haber, mektup, bildiri, tebliğ, yayın(lama).
  This communication is secret so no one but you must see it.
iletişim becerileri İsim, İnsan Kaynakları
Bilgi ve iletişim (NACE kodu: J) İsim, Sanayi ve Zanaatler
iletişimin dinlenmesi İsim, Ceza Hukuku
iletişimin denetlenmesi İsim, Ceza Hukuku
İletişim ekipmanlarının imalatı (NACE kodu: 26.3) İsim, Sanayi ve Zanaatler
İletişim ekipmanlarının imalatı (NACE kodu: 26.30) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Halkla ilişkiler ve iletişim faaliyetleri (NACE kodu: 70.21) İsim, Sanayi ve Zanaatler
İletişim araç ve gereçlerinin onarımı (NACE kodu: 95.12) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Bilgisayarların ve iletişim araç ve gereçlerinin onarımı (NACE kodu: 95.1) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda bilgi ve iletişim teknolojisi (ICT) teçhizatının perakende ticareti (NACE kodu: 47.4) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Bilgi ve iletişim teknolojisi ekipmanlarının toptan ticareti (NACE kodu: 46.5) İsim, Sanayi ve Zanaatler
banka muamelesi
banka muameleleri İsim
banka muhaberesi
marka iletişimi İsim, Eğitim
iş duyurusu
iletişim yolları İsim
(US) amatör telsiz iletişimi
bir şahsın diğer bir şahsa aralarındaki ilginin özelliği gereği tevdi ettiği sırlar veya açıklanması
kanunen yasak olan beyanlar (kocanın karısına , m
veri iletişimi
Kurumsal İletişim Başkanlığı İsim, Kurum İsimleri
dijital iletişim İsim, İletişim
doğrudan bağlantı
doğrudan doğruya temas kurma
direkt bağlantı
şifreli iletişim İsim
dış haberler
iletişim özgürlüğü İsim, Hukuk
haberleşme özgürlüğü İsim, Hak ve Özgürlükler
küresel iletişim İsim
hükümet tebliği
memleket içi trafik
iletişimin denetlenmesi İsim, Hukuk
ofis içi telefon bağlantısı
sistemler arası iletişim Bilgi Teknolojileri
sistem içi iletişim Bilgi Teknolojileri
tebliğ çıkarmak Fiil
iletişimsizlik
iletişimsizlik İsim
muhabere hatları İsim
ulaştırma hattı
muhabere hatları İsim
şehirlerarası muhabere
uzak mesafe haberleşme
şehirlerarası konuşma
kitle iletişimi İsim, İletişim
iletişim araçları İsim, Telekomünikasyon
medya ve iletişim İsim, Eğitim
Ulaştırma Bakanı.
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı İsim
sözlü olmayan iletişim
sözsüz iletişim
Kültürel Diplomasi, Medya ve İletişim Bürosu İsim, Kurum İsimleri
köprülük
insanları ikna etmeye yönelik iletişim
ikna edici iletişim
satış konuşmalarında
vb olduğu gibi
posta iletişimi
posta muhaberatı
gizli haber
gizli verilen bilgi
radyo haberleşmesi
telsiz muhaberesi İsim, Askerlik
uydu iletişimi
haberleşmenin gizliliği İsim, Hak ve Özgürlükler
Plan Koordinasyon ve İletişim Şubesi İsim, Kurum İsimleri
dizisel iletişim Bilgi Teknolojileri
telgraf muhaberesi
telgraf haberi
teleprinter ile iletişim
teleks iletişimi
teleks ile iletişim
direkt temas
aktarmasız bağlantı
sözlü iletişim
görsel iletişim
görsel iletişim araçları İsim
sözlü iletişim
kablosuz iletişim İsim
telsiz muhaberatı
telsiz irtibatı
yazılı tebliğ
yazılı haberleşme
yazılı bildiri
(US) İstihbarat Bürosu İsim
iletişim kaygısı İsim, İletişim
radyo yayın bandı
haberleşme bandı
şehirlerarası telefon merkezi
(Br) US haberleşme merkezi
ulaştırma merkezi
iletişim kanalları İsim
muhabere uzmanı
muhabere uzmanı astsubay
ulaştırma şirketi
imdat zinciri: trenlerde müstacel hallerde çekip treni durdurmak için boydan boya uzanan zincir.
muhabere örtüsü
iletişim tasarımı İsim, Eğitim
İletişim Tasarımı ve Yönetimi Bölümü İsim, Eğitim
haberleşme mühendisi
ulaştırma mühendisi
muhabere teçhizatı
ulaştırma vasıtaları İsim
iletişim kopukluğu
haberleşme istihbaratı
iletişim tespit tutanağı İsim, Hukuk
haberleşme dili
bağlantı hattı
haberleşme bağlantı hattı
iletişim hattı Bilgi Teknolojileri
haberleşme bağlantısı
iletişim bağlantısı
ulaştırma araçları İsim
televizyon
iletişim araçları İsim, Telekomünikasyon
radyo ya da sinema gibi geniş insan kitlelerine bilgi verici
eğitici ya da eğlendirici mesajlar gönderen araçlar
iletişim ağı İsim, İletişim
bir hatanın bildirilmesi
hastalık bulaştırma
teklif bildirme
kıta muhabere subayı
iletişim planlaması İsim, İletişim
: haberleşme uydusu.
muhabere uydusu
muhabere emniyeti
muhabere hizmeti
muhabere gürültüsü
iletişim teknolojisi
taraflara tebliğ etme, bildirme
bağlantı siperi
irtibat hendeği
menzil sahası İsim, Askerlik
temel bilgi ve iletişim teknolojisi becerileri (Kaynak: CEDEFOP) İsim, Eğitim
biriyle temas durumunda olmak Fiil
biriyle tüm bağlantıları koparmak Fiil
savunma muhabere sistemi
Savunma Muhabere Örgütü
şifreli iletişim uygulaması İsim
biriyle temasa geçmek Fiil
bilgi ve iletişim teknolojisi (Kaynak: CEDEFOP) İsim, Eğitim
bilgi ve iletişim teknolojisi okuryazarlığı (Kaynak: CEDEFOP) İsim, Eğitim
bilgi ve iletişim teknolojisi becerileri (Kaynak: CEDEFOP) İsim, Eğitim
askeri ulaştırma yolları bölgesi
bir haberi gizli saymak Fiil
gözcülük ve haberleşme personeli İsim, Askerlik
TİB Özel Isim, Kurum İsimleri
kablosuz iletişim modülü İsim, Elektrik-Elektronik
Kurumsal Tanıtım, İletişim ve Sponsorluk Koordinatörlüğü İsim, Kurum İsimleri
Ticari Bilgi ve İletişim Hizmetleri Dairesi İsim, Kurum İsimleri
İletişim Tasarımı ve Yönetimi Bölümü İsim, Eğitim
Bilgi Yönetimi, Bilişim ve İletişim Teknolojileri Başkanlığı İsim, Kurum İsimleri
Bilişim ve İletişim Teknolojileri Güvenliği Dairesi Başkanlığı İsim, Kurum İsimleri
Bilişim ve İletişim Teknolojileri Dairesi Başkanlığı İsim, Kurum İsimleri
Sivil Toplum iletişim ve Kültür Başkanlığı İsim, Kurum İsimleri
İletişim Bilimleri Fakültesi İsim, Eğitim
Medya, İletişim ve Sektörel İlişkiler Grup Koordinatörlüğü İsim, Kurum İsimleri
BİMER Özel Isim, Kurum İsimleri
Savunma Sanayii İletişim ve Koordinasyon Şubesi İsim, Kurum İsimleri