communication

 1. Noun, Human Resources iletişim
 2. Noun, Communication iletişim
 3. Noun, Communication haberleşme
 4. Noun, Communication komünikasyon
 5. Noun, Communication muhabere (outdated)
 6. Noun iletişim, ulaşım, (haber) ulaştırma, nakil, münakalât.
  All communication with France was stopped when
  the enemy gained control of the sea.
 7. Noun bağlantı, irtibat, temas.
 8. Noun haber, mektup, bildiri, tebliğ, yayın(lama).
  This communication is secret so no one but you must see it.
iletişim becerileri Noun, Human Resources
Bilgi ve iletişim (NACE kodu: J) Noun, Trades-Professions
iletişimin dinlenmesi Noun, Criminal Law
iletişimin denetlenmesi Noun, Criminal Law
İletişim ekipmanlarının imalatı (NACE kodu: 26.3) Noun, Trades-Professions
İletişim ekipmanlarının imalatı (NACE kodu: 26.30) Noun, Trades-Professions
Halkla ilişkiler ve iletişim faaliyetleri (NACE kodu: 70.21) Noun, Trades-Professions
İletişim araç ve gereçlerinin onarımı (NACE kodu: 95.12) Noun, Trades-Professions
Bilgisayarların ve iletişim araç ve gereçlerinin onarımı (NACE kodu: 95.1) Noun, Trades-Professions
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda bilgi ve iletişim teknolojisi (ICT) teçhizatının perakende ticareti (NACE kodu: 47.4) Noun, Trades-Professions
Bilgi ve iletişim teknolojisi ekipmanlarının toptan ticareti (NACE kodu: 46.5) Noun, Trades-Professions
banka muamelesi
banka muameleleri Noun
banka muhaberesi
marka iletişimi Noun, Education-Training
iş duyurusu
iletişim yolları Noun
(US) amatör telsiz iletişimi
bir şahsın diğer bir şahsa aralarındaki ilginin özelliği gereği tevdi ettiği sırlar veya açıklanması
kanunen yasak olan beyanlar (kocanın karısına , m
veri iletişimi
Kurumsal İletişim Başkanlığı Noun, Organizations
dijital iletişim Noun, Communication
doğrudan bağlantı
doğrudan doğruya temas kurma
direkt bağlantı
şifreli iletişim Noun
dış haberler
iletişim özgürlüğü Noun, Law
haberleşme özgürlüğü Noun, Rights-Freedoms
küresel iletişim Noun
hükümet tebliği
memleket içi trafik
iletişimin denetlenmesi Noun, Law
ofis içi telefon bağlantısı
sistemler arası iletişim Information Technology
sistem içi iletişim Information Technology
tebliğ çıkarmak Verb
iletişimsizlik
iletişimsizlik Noun
muhabere hatları Noun
ulaştırma hattı
muhabere hatları Noun
şehirlerarası muhabere
uzak mesafe haberleşme
şehirlerarası konuşma
kitle iletişimi Noun, Communication
iletişim araçları Noun, Telecommunications
medya ve iletişim Noun, Education-Training
Ulaştırma Bakanı.
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Noun
sözlü olmayan iletişim
sözsüz iletişim
Kültürel Diplomasi, Medya ve İletişim Bürosu Noun, Organizations
köprülük
insanları ikna etmeye yönelik iletişim
ikna edici iletişim
satış konuşmalarında
vb olduğu gibi
posta iletişimi
posta muhaberatı
gizli haber
gizli verilen bilgi
radyo haberleşmesi
telsiz muhaberesi Noun, Military
uydu iletişimi
haberleşmenin gizliliği Noun, Rights-Freedoms
Plan Koordinasyon ve İletişim Şubesi Noun, Organizations
dizisel iletişim Information Technology
telgraf muhaberesi
telgraf haberi
teleprinter ile iletişim
teleks iletişimi
teleks ile iletişim
direkt temas
aktarmasız bağlantı
sözlü iletişim
görsel iletişim
görsel iletişim araçları Noun
sözlü iletişim
kablosuz iletişim Noun
telsiz muhaberatı
telsiz irtibatı
yazılı tebliğ
yazılı haberleşme
yazılı bildiri
(US) İstihbarat Bürosu Noun
iletişim kaygısı Noun, Communication
radyo yayın bandı
haberleşme bandı
şehirlerarası telefon merkezi
(Br) US haberleşme merkezi
ulaştırma merkezi
iletişim kanalları Noun
muhabere uzmanı
muhabere uzmanı astsubay
ulaştırma şirketi
imdat zinciri: trenlerde müstacel hallerde çekip treni durdurmak için boydan boya uzanan zincir.
muhabere örtüsü
iletişim tasarımı Noun, Education-Training
İletişim Tasarımı ve Yönetimi Bölümü Noun, Education-Training
haberleşme mühendisi
ulaştırma mühendisi
muhabere teçhizatı
ulaştırma vasıtaları Noun
iletişim kopukluğu
haberleşme istihbaratı
iletişim tespit tutanağı Noun, Law
haberleşme dili
bağlantı hattı
haberleşme bağlantı hattı
iletişim hattı Information Technology
haberleşme bağlantısı
iletişim bağlantısı
ulaştırma araçları Noun
televizyon
iletişim araçları Noun, Telecommunications
radyo ya da sinema gibi geniş insan kitlelerine bilgi verici
eğitici ya da eğlendirici mesajlar gönderen araçlar
iletişim ağı Noun, Communication
bir hatanın bildirilmesi
hastalık bulaştırma
teklif bildirme
kıta muhabere subayı
iletişim planlaması Noun, Communication
: haberleşme uydusu.
muhabere uydusu
muhabere emniyeti
muhabere hizmeti
muhabere gürültüsü
iletişim teknolojisi
taraflara tebliğ etme, bildirme
bağlantı siperi
irtibat hendeği
menzil sahası Noun, Military
temel bilgi ve iletişim teknolojisi becerileri (Kaynak: CEDEFOP) Noun, Education-Training
biriyle temas durumunda olmak Verb
biriyle tüm bağlantıları koparmak Verb
savunma muhabere sistemi
Savunma Muhabere Örgütü
şifreli iletişim uygulaması Noun
biriyle temasa geçmek Verb
bilgi ve iletişim teknolojisi (Kaynak: CEDEFOP) Noun, Education-Training
bilgi ve iletişim teknolojisi okuryazarlığı (Kaynak: CEDEFOP) Noun, Education-Training
bilgi ve iletişim teknolojisi becerileri (Kaynak: CEDEFOP) Noun, Education-Training
askeri ulaştırma yolları bölgesi
bir haberi gizli saymak Verb
gözcülük ve haberleşme personeli Noun, Military
TİB Proper Name, Organizations
kablosuz iletişim modülü Noun, Electronics
Kurumsal Tanıtım, İletişim ve Sponsorluk Koordinatörlüğü Noun, Organizations
Ticari Bilgi ve İletişim Hizmetleri Dairesi Noun, Organizations
İletişim Tasarımı ve Yönetimi Bölümü Noun, Education-Training
Bilgi Yönetimi, Bilişim ve İletişim Teknolojileri Başkanlığı Noun, Organizations
Bilişim ve İletişim Teknolojileri Güvenliği Dairesi Başkanlığı Noun, Organizations
Bilişim ve İletişim Teknolojileri Dairesi Başkanlığı Noun, Organizations
Sivil Toplum iletişim ve Kültür Başkanlığı Noun, Organizations
İletişim Bilimleri Fakültesi Noun, Education-Training
Medya, İletişim ve Sektörel İlişkiler Grup Koordinatörlüğü Noun, Organizations
BİMER Proper Name, Organizations
Savunma Sanayii İletişim ve Koordinasyon Şubesi Noun, Organizations