companies act

  1. ortaklık olmayan şirketleri düzenleyen 1862 tarihli İngiliz yazılı kanunu
  2. şirketler kanunu