consecutive

  1. Sıfat ardışık, ardarda, ardıl, mütevali, zincirleme, müteselsil, sıralı, birbirini izleyen/takip eden.
    The
    numbers 7,8,9 are consecutive.
  2. Sıfat mantıkî sıra takip eden.
  3. Sıfat, Gramer sonuç bildiren.
    a consecutive clause.
sıra günler İsim
birbirini izleyen günler İsim
ardıl çeviri İsim, Tercüme
birbirlerini izleyen sayılar İsim
borsada değişik kote edilen hisseler
değişken kotasyon
aynı kişinin eylemlerinin birbirinden bağımsız suç oluşturması durumunda (hakiki içtima) mahkeme kararı
ardıl çeviri
... ayrı müebbet hapis cezasına çarptırılmak Fiil, Hukuk