1. Fiil muvafakat etmek
  2. Fiil râzı gelmek
  3. Fiil râzı olmak
mutabakat bildirmek Fiil
râzı olmak Fiil
mutabık olmak Fiil
muvafakat etmek Fiil
bir teklife rıza gösterme
fiyat kırmaya razı olmak Fiil
bir fiyat indirimine rıza göstermek Fiil
bir talebe rıza gösterme
bir karara katılma
başkan olmaya razı olmak Fiil
birşey yapmayı kabul etmek Fiil
birşey yapmaya razı olmak Fiil
belli bir malvarlığına sahip olan taraflardan birince imzalanmış ve üçüncü bir şahsa o malvarlığını bir
ödünç karşılığı teminat olarak rehin edebilme
birşeye onay vermek Fiil
birşeye müsaade etmek Fiil
birşeyi onaylamak Fiil
birşeye rıza göstermek Fiil
birşeye izin vermek Fiil
birşeye razı olmak Fiil
mutabık olmak Fiil
bir şeye izin vermek Fiil
bir şeye muvafakat etmek Fiil
bir şeye rıza göstermek Fiil
fiyat kırmaya razı olmak Fiil
evlenmeye müsaade edilen kanuni yaş
evliliğe rızaya yanaşmamak Fiil
birini razı etmek Fiil
birinin rızasına tabidir
ki bu onayın verilmesinden makul olmayan nedenlerle kaçınılmayacaktır Hukuk
muvafakatini esirgeyen