consider something done

  1. Fiil birşeyi oldu bilmek
  2. Fiil birşeyi oldu kabul etmek