constructive refusal to deal

  1. İsim, Rekabet Hukuku anlaşma yapmayı dolaylı reddetme