continue a deceased's business

  1. Fiil müteveffanın işini sürdürmek
  2. Fiil ölenin işlerini sürdürmek