continuous stationery

  1. İsim başlıklı kâğıt ya da faturalar gibi birbirine iliştirilmiş basılı formlar (bu kâğıtlar sürekli olarak
    bilgisayar printerine verilebilir