contract oneself out of an obligation

  1. Fiil bir sözleşme ile bir borçtan kurtulmak
  2. Fiil bir sözleşme ile borçtan kurtulmak