convert into

sermayeye dönüştürmek Fiil
nakde çevirmek Fiil
işleyerek bitmiş ürün haline getirmek Fiil
paraya çevirmek Fiil
borç senedini hisseye tahvil etmek Fiil
dolarları Türk Lirası'na çevirmek Fiil
(parayı başka paraya) çevirmek, bozdurmak.
Foreign money can be converted at this bank. At what rate
does the dollar convert into pounds?
yatırıma vergiye tabi olmayacak şekilde çekidüzen vermek Fiil
gayri menkulü menkule çevirmek Fiil