corporate name

ticari unvanı altında dava açmak Fiil