counter notice

karşı protesto
karşı ihtar
ihtarnameye uygun cevap vermek Fiil