1. İsim
  first cousin, cousin-german ile ayni anlama gelir. amca/dayı/hala/teyze oğlu veya kızı, kuzen,
  kuzin.
  father's brother's son/daughter: amca oğlu/kızı.
  father's sister's son/daughter: hala oğlu/kızı.
  mother's brother's son/daughter: dayı oğlu/kızı.
  mother's sister's son/daughter: teyze oğlu/kızı.
  father's brother's child: amcazade.
  father's sister's child: halazade.
  mother's brother's child: dayızade.
  mother's sister's child: teyzezade.
  first cousins = full cousins: kardeş çocukları, yeğenler.
  second cousins: torun çocukları.
  first cousin once removed: yeğen çocuğu.
 2. İsim (uzak) akraba.
 3. İsim (dil, tabiat, karakter, coğrafî durum vb. bakımından başkasına) benzer/yakın kimse/şey.
  The Polish
  and Russian languages are cousins.
 4. İsim bir hükümdarın başka bir hükümdara veya yüksek rütbeli bir asilzadeye hitap ederken kullandığı sözcük.
taşralı/dışarlıklı/ görgüsüz akraba. İsim
halazade, dayızade. İsim
uzak kuzen
uzaktan bir yeğen
halazade, teyzezade, amcazade, dayızade. İsim
kissing kin İsim
amca/teyze torunu.
uzak bir kuzen
kardeş çocuğu
birinci (göbek) dereceden kardeş çocuğu
ikinci (göbek) dereceden kardeş çocuğu
Cornwall'li, (özellikle maden işçisi). İsim
biriyle birinci (göbek) dereceden kardeş çocuğu olmak Fiil
cousin ile ayni anlama gelir. amca/dayı/hala/teyze oğlu veya kızı, kuzen, kuzin. father's brother's
son/daughter: amca oğlu/kızı. father's sister's son/daughter: hala oğlu/kızı. mother's brother's son/daughter: dayı oğlu/kızı. mother's sister's son/daughter: teyze oğlu/kızı. father's brother's child: amcazade. father's sister's child: halazade. mother's brother's child: dayızade. mother's sister's child: teyzezade. first cousins = full cousins: kardeş çocukları, yeğenler. second cousins: torun çocukları. first cousin once removed: yeğen çocuğu.