cousin

 1. Noun
  first cousin, cousin-german ile ayni anlama gelir. amca/dayı/hala/teyze oğlu veya kızı, kuzen,
  kuzin.
  father's brother's son/daughter: amca oğlu/kızı.
  father's sister's son/daughter: hala oğlu/kızı.
  mother's brother's son/daughter: dayı oğlu/kızı.
  mother's sister's son/daughter: teyze oğlu/kızı.
  father's brother's child: amcazade.
  father's sister's child: halazade.
  mother's brother's child: dayızade.
  mother's sister's child: teyzezade.
  first cousins = full cousins: kardeş çocukları, yeğenler.
  second cousins: torun çocukları.
  first cousin once removed: yeğen çocuğu.
 2. Noun (uzak) akraba.
 3. Noun (dil, tabiat, karakter, coğrafî durum vb. bakımından başkasına) benzer/yakın kimse/şey.
  The Polish
  and Russian languages are cousins.
 4. Noun bir hükümdarın başka bir hükümdara veya yüksek rütbeli bir asilzadeye hitap ederken kullandığı sözcük.
taşralı/dışarlıklı/ görgüsüz akraba. Noun
halazade, dayızade. Noun
uzak kuzen
uzaktan bir yeğen
halazade, teyzezade, amcazade, dayızade. Noun
kissing kin Noun
amca/teyze torunu.
uzak bir kuzen
kardeş çocuğu
birinci (göbek) dereceden kardeş çocuğu
ikinci (göbek) dereceden kardeş çocuğu
Cornwall'li, (özellikle maden işçisi). Noun
biriyle birinci (göbek) dereceden kardeş çocuğu olmak Verb
cousin ile ayni anlama gelir. amca/dayı/hala/teyze oğlu veya kızı, kuzen, kuzin. father's brother's
son/daughter: amca oğlu/kızı. father's sister's son/daughter: hala oğlu/kızı. mother's brother's son/daughter: dayı oğlu/kızı. mother's sister's son/daughter: teyze oğlu/kızı. father's brother's child: amcazade. father's sister's child: halazade. mother's brother's child: dayızade. mother's sister's child: teyzezade. first cousins = full cousins: kardeş çocukları, yeğenler. second cousins: torun çocukları. first cousin once removed: yeğen çocuğu.