1. küçümsemek, kötülemek, önem vermemek, tepeden bakmak, önemsiz göstermeye çalışmak.