güvercin yuvası, küçük göz/raf. İsim
odacık, hücre, küçük oda, ufak kapalı/gizlenecek yer. İsim