current liabilities

  1. cari borçlar, bir yıl içinde ödenmesi gereken borçlar.
kısa vadeli borçlarda azalma
aktiflerin toplam pasife oranı