cut a poor figure

  1. Fiil zavallı rolü oynamak
  2. Fiil kendini acındırmak
  3. Fiil sersefil görünmek