d- party paper

  1. İsim bankalar tarafından perakendeci tüccarlardan satın alınan satış sözleşmeleri