1. groom
  2. son-in-law
  3. bridegroom
  4. maugh
  5. son in law
prospective son-in-law
lawful man

Türkçe Sözlük (Kubbealti Lugati)

  1. Bir âileye göre kızları veya kızları ... evlenmiş olan erkek, güvey