daughter cell

  1. İsim oğul-göze: bölünen gözenin her bir yarısı.