days after date

otuz gün vâdeli senet
otuz gün vadeli senet