değerlendirmek

 1. Fiil evaluate
 2. Fiil assess
 3. Fiil appraise
 4. Fiil value
 5. Fiil measure
 6. Fiil valuate
 7. Fiil rate
 8. Fiil judge
 9. Fiil estimate
 10. Fiil regard
 11. Fiil consider
 12. Fiil review
 13. Fiil view
 14. Fiil examine
 15. Fiil appreciate
 16. Fiil weigh
 17. Fiil score
 18. Fiil utilize
 19. Fiil utilise
 20. Fiil use
 21. Fiil make use of
 22. Fiil reclaim
 23. Fiil peruse
to take stock of ... Fiil
to revalue assets Fiil
to assess a balance sheet Fiil
to exploit an invention Fiil
to survey an estate Fiil
to appraise a credit risk Fiil
to revalidate a loan Fiil
to evaluate an employee Fiil
to revalue a currency Fiil
to look on with Fiil
to assess a claim Fiil
to value an income Fiil
to look on someone Fiil
to rate someone's performance Fiil
to place sb's conduct in a false light Fiil
to look on as Fiil
to view something from a … perspective Fiil
to measure something against something Fiil
to see something against something Fiil
to measure something against something Fiil
to measure something against something Fiil
to consider the possibility of doing something Fiil
to assess the impact of something Fiil
to turn findings to account Fiil
to exploit an invention Fiil
to evaluate all relevant factors Fiil
to evaluate evidence Fiil
to weigh evidence Fiil
to appreciation of the evidence Fiil
to assess a situation Fiil
(mil) to filter news Fiil
to value damage Fiil
to assess the contribution Fiil
to assess the contribution Fiil
to revalidate a loan Fiil
to evaluate expenses Fiil
to bestow one's money wisely Fiil
to rate on points Fiil
to eyeball the figures Fiil
to evaluate claims Fiil
to assess compensation Fiil
to process flight information Fiil
to survey the international situation Fiil
to entertain Fiil, Hukuk
to transvaluate Fiil
to revalue Fiil
to revalorize Fiil
to revaluate Fiil
to reappraise Fiil
to weight up Fiil

Türkçe Sözlük (Kubbealti Lugati)

 1. Değer biçmek, ... koymak, kıymetlendirmek