dead number

kullanılmayan numara (telefon) numara çevirmek Fiil