debris removal clause

  1. enkaz kaldırma hükmü (hasardan sonra enkazın kaldırılması masraflarını karşılayan teminat