decide ex aequo et bono

  1. Fiil, Hukuk mevzuat ve içtihada bakmaksızın, hakkaniyeti esas alarak karar vermek