deep rooted

derin nefret
derinlere kök salmış, kökü derinlerde, derine dikilmiş. Sıfat
köklü, kökleşmiş, yerleşmiş, sağlam, kesin, sabit, sökülüp atılması zor. Sıfat