1. Sıfat, Patoloji hezeyanlı, hezeyan halinde, çılgın, sayıklayan.
  2. Sıfat heyecan vb. ile aşırı taşkınlık/çılgınlık gösteren.
mutluluktan deliye dönmüş Sıfat
sevinçten deliye dönmüş Sıfat
yüksek ateşten sayıklamak Fiil