demand curve

yatırım talebi eğrisi
yatırım talep eğrisi
dirsekli talep eğrisi
piyasa talep eğrisi
piyasa talebi eğrisi