1. ıssız, tenha, kuş uçmaz kervan geçmez.
  During the winter the beach was desolate.
 2. boş, terkedilmiş, metrûk, viran.
  a desolate old house.
 3. yalnız, kimsesiz, bikes.
 4. üzgün, meyus, perişan.
  desolate memories. When you're away from me, I'm just desolate.
 5. kasvetli, sıkıcı, hazin.
  a desolate cry: hazin bir feryat.
  desolate prospects: sıkıcı bekleyiş.
 6. harap etmek, viran etmek, viraneye çevirmek/döndürmek.
 7. ıssızlaştırmak, kimsesiz/yalnız/boş bırakmak.
 8. üzmek, kederlendirmek, meyus/perişan etmek, üzüntüye/kedere boğmak, mateme garketmek.
  She was desolated
  by the death of her husband.
 9. terketmek, bırakıp gitmek.
ıssızlaşmak Fiil
ıpıssız