1. rağmen.
    He came to the meeting despite his serious illness.
  2. hakaret, hor/hakir görme, aşağılama, küçük düşürme.
  3. nefret, kin, garez.
  4. (bkz: vex ), (bkz: spite )
...'e rağmen
Herşeye rağmen,
mükerrer ricalarıma rağmen
ne var ki İsim
rağmen, bununla beraber, yine de, inadına.