development area

  1. (Br) gelişme bölgesi
  2. geliştirme bölgesi (İngiltere'de işsizlik oranının yüksek olduğu ve hükümetin yeni sanayileri çekmek
    için özel tedbirler öngördüğü bölge
  3. geliştirme bölgesi
  4. gelişme bölgesi
bölge geliştirme programı
bölge geliştirme programı
gelişim planı alanı