diplomatic career

diplomasi hayatında seçkin bir mevkii olmak Fiil