direct contact

biriyle doğrudan temas halinde olmak Fiil