discriminate between

kişiler arasında fark gözetmek Fiil
bir şeyi ayrı tutmak Fiil