discriminate between

  1. Verb ayırmak
kişiler arasında fark gözetmek Verb
bir şeyi ayrı tutmak Verb