1. İsim karışıklık, kargaşalık (içine sürüklenme).
    The state was in disruption.
  2. İsim kesinti, inkıta, kesiklik, sekteye uğrama.
    disruption of telephone service.
  3. İsim yarılma, çatlama, kırılıp ayrılma.
    The disruption of the rock.
piyasalarda dalgalanma İsim, Bankacılık
piyasanın altüst olması
ticaretin zorlaşması
ticaret hayatının düzensizliği
karışıklığı
düzensizliği
piyasanın bölünmesi
bir koalisyonun bozulması
bir aile içine nifak girmesi
bir imparatorluğun çatlaması
iş etkinliklerine ara verilmesi
hükümetin bölünmesi