disruption

  1. Noun karışıklık, kargaşalık (içine sürüklenme).
    The state was in disruption.
  2. Noun kesinti, inkıta, kesiklik, sekteye uğrama.
    disruption of telephone service.
  3. Noun yarılma, çatlama, kırılıp ayrılma.
    The disruption of the rock.
piyasalarda dalgalanma Noun, Banking
piyasanın altüst olması
ticaretin zorlaşması
ticaret hayatının düzensizliği
karışıklığı
düzensizliği
piyasanın bölünmesi
bir koalisyonun bozulması
bir aile içine nifak girmesi
bir imparatorluğun çatlaması
iş etkinliklerine ara verilmesi
hükümetin bölünmesi