distinguish between cases apparently similar

  1. Fiil benzer görünen davaları birbirinden tefrik etmek