disturbed area

  1. karışıklığın hüküm sürdüğü bölge
  2. deprem bölgesi