do one's work with distinction

  1. Fiil işini üstün bir başarıyla yapmak
  2. Fiil işinıüstün başarıyla yapmak