do someone down

  1. Fiil birini eleştirmek
  2. Fiil birini aşağılamak
  3. Fiil birini küçük düşürmek