1. İsim alık, salak, mankafa, kalınkafalı, kafasız, ahmak, budala.