dolt

  1. Noun alık, salak, mankafa, kalınkafalı, kafasız, ahmak, budala.