domestic exchange

  1. (US) ABD'nin herhangi bir yerinde keşide edilip başka bir yerinde ödenen çek
  2. senet veya akseptans
  3. memleket içi takas