(boyutlarını) küçültmek, daha küçük modelini yapmak (otomobil vb.).

downsized ile ayni anlama gelir. küçük model, küçük boyutlu.
a downsized car.
gerçek değer ve mahiyetini meydana çıkarmak, ağzının payını vermek.
The big boy told John he could
beat him, but John was a good boxer and soon cut him down to size.
birisine haddini/boyunun ölçüsünü bildirmek.