(a) yavaş yavaş yıpratmak/yıpranmak/aşın(dır)mak.
He finished the wood by rubbing until he wore the
surface down/ until the surface wore down. (b) zayıfla(t)mak, yor(ul)mak, kuvvetten düş(ür)mek.
The illness wore her down. (c) yenmek, dize getirmek, üstün gelmek, pes dedirmek.
To wear down the opposition.
birinin şevkini kırmak Fiil
birinin iradesini zayıflatmak Fiil
birini zayıflatmak Fiil
birini yıpratmak Fiil
birinin iradesini kırmak Fiil
birini güçten düşürmek Fiil
birşeyi eritmek Fiil
birşeyi düzleştirmek Fiil
birşeyi aşındırmak Fiil
düşmanın direncini kırmak Fiil
muhalefeti aşındırmak Fiil
basamakları aşındırmak Fiil