dress warmly

  1. Fiil sıkı giyinmek
  2. Fiil iyi giyinmek
  3. Fiil kalın giyinmek
  4. Fiil sıcak tutacak birşeyler giymek