drive into a corner

birisini çıkmaza sürüklemek, kapana kıstırmak.
birini köşeye sıkıştırmak Fiil
(bir kimseyi) köşeye kıstırmak/sıkıştırmak, içinden çıkılamaz duruma düşürmek, çıkmaza sokmak.